Què hem fet durant aquests 2 anys?

El document d’equador de mandat és un petit tast d’allò que, des del Grup Municipal de Sant Boi En Comú al govern, hem treballat des de 2019 i què farem en els pròxims mesos. Un exercici de transparència i rendiment de comptes cap als santboians i les santboianes que, en l’equador del mandat, creiem que ens identifica i dóna sentit a la pregunta que sempre ens fem: per què som aquí?

En aquest apartat trobaràs la revista en pdf, però també el detall i desglòs del que tens al document, així com altres accions fetes al llarg d’aquests dos anys.

Les Persones

Serveis Socials

 • Nou Model de Serveis Socials centrat en les persones i adaptat al nou context socioeconòmic.
 • Ajuts complementaris a persones ateses per Serveis Socials per valor de 122.049€ durant temps COVID.
 • Fraccionament d’impostos i aturament de quotes i taxes durant temps COVID.
 • Ajuts extraordinaris de 450€ a persones afectades econòmicament durant temps COVID.
 • Targetes moneder de 200€ entre famílies i joves.
 • Targetes moneder de 300€ per a persones afectades econòmicament per la COVID.
 • Creació de l’oficina Reactivem per gestionar els ajuts i atendre directament la ciutadania i el teixit econòmic, on s’han atès més de 5000 consultes.

 

Gent Gran

 • Acompanyament a la gent gran en temps COVID: seguiment telefònic, suport per a fer la compra, servei psicològic, esport a l’aire lliure.
 • Coordinació i suport entre l’Ajuntament i les residències per a fer front a la crisi sanitària de la COVID.
 • Creació del Casal per a gent gran al barri de Ciutat Cooperativa-Molí Nou.

 

Infància, adolescència i joventut

 • Creació del nou servei virtual “Punt Jove Covid” per atendre consultes i peticions d’acompanyament en l’àmbit de la salut.
 • Nou servei de realització de test ràpids de detecció d’antígens dins el Punt Jove Covid.
 • Pla de Xoc per fer front a les necessitats i conseqüències socials de la Convid-19 en adolescents i joves d’1M€.
 • Nou impuls del projecte d’Integradores Socials a l’espai públic.
 • Impuls del Projecte de Primera Oportunitat, que pretén oferir una primera experiència laboral, i dels plans d’ocupació dirigits a joves de Sant Boi.
 • Consolidació del Carnet SB Jove i ampliació dels seus beneficis.
 • Diversificació i ampliació de l’oferta formativa, també en format virtual, que promou la Unitat de Joventut.
 • Promoció del voluntariat internacional a través d’una convocatòria de beques, en col·laboració amb la Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau.

 

Feminisme i LGTBI+

 • Desplegament del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament.
 • Incorporació de punts liles a esdeveniments de ciutat.
 • Punt d’informació de suport i assessorament al col·lectiu LGTBI+.
 • Col·laboració amb entitats de la ciutat per visibilitzar i formar sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+.
 • Promoció d’eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista i LGTBIfòbic.

 

Diversitat

 • Sumem capacitats: Nou impuls de les polítiques municipals adreçades a les persones amb discapacitat i major visibilitat a través de la commemoració de diversos dies internacionals que posen l’accent en els drets de les persones.
 • Publicació de la guia de recursos per a les persones amb discapacitat i les seves famílies i impuls d’un programa de tallers i activitats municipals.
 • Foment de la investigació en neurociència, salut mental i envelliment actiu de la mà del Clúster de Salut Mental de Catalunya, ubicat a Sant Boi.
 • Servei d’Orientació i acompanyament a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat i/o persones amb trastorn de salut mental.
 • La creació d’una llar residència pública per a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Convivència i Mediació

 • Aprovació del nou Reglament del Servei de Mediació i Restauració Comunitària, adaptat a les actuals demandes socials i capaç per intervenir eficientment, incorporant les noves metodologies en gestió positiva de conflictes i les mesures alternatives a la sanció.
 • Aprovació de la nova Ordenança municipal de mesures restauratives alternatives a la sanció administrativa.
 • Consolidació de la metodologia de suport als centres educatius, en prevenció i abordatge de casos d’assetjament i altres conflictes.
 • Reforç del Servei de Mediació per a millorar l’abordatge dels conflictes en l’àmbit veïnal.

L'Educació i la Cultura

 • Targeta moneder destinada a les famílies i joves estudiants per fer compres necessàries a l’inici de curs 2020-2021.
 • Equip d’agents joves de suport logístic educatiu que van posar-se a disposició dels centres educatius els primers mesos del curs 2020-2021.
 • SAD Covid-19 socioeducatiu per acompanyar els centres i famílies en els moments d’activació de protocol de gestió de casos Covid-19 durant el curs 2020-2021.
 • Millora i pacificació dels entorns escolars a través del treball conjunt entre els àmbits d’educació, mobilitat, neteja viària i seguretat pública.
 • Beques per a joves d’entre 16 i 35 anys que volen consolidar els seus processos formatius.
 • Hem promogut i ampliat iniciatives d’acompanyament a l’estudi, suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa.
 • Adquisició i repartiment de material informàtic (nou i reacondicionat) i connectivitat per a centres educatius i famílies.
 • Delegació de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans a l’Institut Marianao.
 • Implantació d’un Itinerari Formatiu Específic (IFE) en manteniment d’instal·lacions esportives.
 • Incorporació del grau en Auxiliar de cures d’infermeria a l’INS Camps Blancs.
 • Consolidació i adaptació al nou context del Programa de Formació a Famílies.
 • Consolidació dels programes municipals de segona oportunitat i coordinació amb altres institucions que estan fent una aposta per aquest tipus de recurs.
 • Hem encetat el procés per redefinir el Consell Escolar Municipal i convertir-lo en el consell de referència per a tots els agents educadors de la ciutat, el Consell Educatiu de Ciutat.
 • Seguim compromesos a desenvolupar les accions proposades en el marc del Pacte contra la segregació escolar.
 • Hem consolidat la mirada comunitària que aporta el Pla Educatiu d’Entorn, de la mà del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ha reforçat la seva aposta.
 • Implementació del Pla local d’absentisme.
 • Subvencions per valor de 50.000€ per a la reactivació del sector cultural local.
 • Contractació de més del 90% dels serveis culturals a artistes de Sant Boi.
 • Generació d’activitat cultural per a tota la ciutadania per garantir el dret d’accés a la cultura de tothom.
 • Potenciació dels espais culturals de Sant Boi, Museu, Cinemes, Centre d’Art, així com altres espais de la ciutat com els patis de les escoles, per al consum i la pràctica cultural.

La Salut i l'Esport

 • Acord amb la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Veïnes de Marianao, per la implementació d’un Centre d’Atenció Primària de referència a Mercè Rodoreda.
 • Coordinació i suport entre l’Ajuntament i les residències per a fer front a la crisi sanitària de la COVID.
 • Desplegament de les Agents de Salut per facilitar les tasques i coordinació de mesures COVID a la ciutadania.
 • Foment de l’esport a l’aire lliure com a pràctica saludable.
 • Foment de l’envelliment actiu a través de l’esport.
 • Promoció de formacions a entitats esportives en temes vinculats amb la salut, la gestió d’entitats o la creació de protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Promoció de l’esport femení i fer servir l’esport com a mecanisme de sensibilització envers les violències masclistes (campanya “Mou-te contra les violències masclistes”).
 • Acompanyar l’U.E Santboiana en la celebració del seu centenari i fer d’aquesta efemèride un esdeveniment de ciutat.

El Comerç, l'Empresa i l'Ocupació

 • Reduccions fiscals i suspensió de taxes durant temps COVID per valor de 3.706.106€.
 • Targetes moneder de 200€ entre famílies i joves per a gastar al comerç local.
 • Programa Futur (300.000€): atorgament d’ajuts per a comerços, micropempreses i persones autònomes per impulsar els seus negocis.
 • Paquet de 735.765€ per a la contractació de persones, prioritzant les joves i les dones.
 • Promoció dels productes de Km 0 del Parc Agrari per a la reactivació econòmica del sector agrari.
 • Consolidació de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Comerç (OAE) per garantir l’acompanyament i l’assessorament integral.
 • Paquet de 8,4M€ el 2021 per afavorir la dinamització econòmica, empresa i comerç, la promoció de l’ocupació i formació ocupacional  i la transformació digital.
 • Programa Reempresa, per afavorir la compravenda d’empreses i garantir la incorporació de nous negocis.

L'Habitatge

 • Ajuts extraordinaris, 130.039€, per al pagament del lloguer per a persones afectades directament per la crisi de la COVID.
 • Suport jurídic a la intermediació i/o mediació per aturar desnonaments.
 • Línia d’ajuts al lloguer.
 • Línia d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.
 • Aplicació de l’IBI social.
 • Recàrrec del 50% de la quota de l’IBI als bancs i grans tenidors que mantinguin els pisos buits.
 • Bonificacions als propietaris que reformin els seus habitatges buits i els destinin a la borsa de lloguer social.
 • Construcció i entrega de 79 habitatges protegits al Saló Central.
 • El conveni amb UGT i Llar Unió Catalònia per a construcció de 83 habitatges protegits a l’avinguda Aragó a principi de 2022.
 • Construcció de 105 habitatges de lloguer assequible, mitjançant l’IMPSOL, al Saló Central a finals del 2021.

La Lluita Contra el Canvi Climàtic, l'Entorn Natural i Benestar Animal

 • Aposta per operadors públics d’energia renovable mitjançant la incorporació de l’Ajuntament a Barcelona Energia.
 • Creació de la Taula de Transició Energètica i Hídrica per afavorir la promoció de l’eficiència i les comunitats energètiques.
 • Inici del procés de canvi de tot l’enllumenat públic a led.
 • Inici del procés de rehabilitació energètica de tot el barri de Camps Blancs.
 • Creació de la Xarxa de Calor Biomassa escola i poliesportiu Parellada.
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la Biblioteca J.R. i Balaguer.
 • Impuls del projecte ProcuRE per convertir Casa de la Vila en un edifici amb energia 100% renovable i d’autoconsum.
 • Servei d’auditories energètiques per a habitatges, comerços i empreses.
 • Creació de l’oficina d’atenció telefònica en matèria de Transició Energètica.
 • Bonificacions als estacionaments regulats a via pública als vehicles «zero emissions» i «eco».
 • Bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys per a instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o d’energia solar. (IAE, ICIO).
 • Creació de línies d’ajuts per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis i comerços.
 • Pla de Cobertes Fotovoltàiques a zones residencials i polígons industrials, per afavorir l’autoconsum compartit.
 • Conveni de col·laboració amb Som Mobilitat per afavorir el vehicle elèctric i compartit.
 • Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat.
 • Pacificació de carrers per promoure el desplaçament en bici i a peu.
 • Nova ordenança reguladora a vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics…).
 • Renovació progressiva de la flota de vehicles municipals incorporant vehicles menys contaminants.
 • Preservació de l’entorn forestal, fluvial i agrari amb polítiques de protecció i gestió sostenible.
 • Impuls de la gestió forestal sostenible, mitjançant silvopastura, com a prevenció d’incendis.
 • Afavoriment de l’ús de les terres abandonades del Parc Agrari mitjançant intermediació i ajuts.
 • Impuls d’accions per a contribuir a la reducció de residus, increment del reciclatge i reutilització.
 • Impuls de la figura d’agents ambientals per afavorir les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus.
 • Pla de millora de la recollida selectiva als centres educatius.
 • Incorporació en el clausulat de la gestió del RMAC la participació del voluntariat.
 • Inversió de millora i manteniment dels Espais d’Esbarjo per a Gossos.
 • Manteniment i millora del programa de control de les colònies de gats de carrer de la ciutat.
 • Adhesió de l’Ajuntament al Pacto de Teguise, per l’impuls de la modificació de les lleis per prevenir casos de crueltat vers els animals i per sancionar qui infringeix violència sobre ells.

L'Espai Públic i l'Urbanisme

 • Desenvolupament sostenible i compacte dels planejaments urbanístics de ciutat.
 • Incorporació de processos de participació a tots els planejaments urbanístics i millores de l’espai públic.
 • Incorporació del criteri de gènere en els projectes de millora de l’espai públic.
 • Millora de les zones de jocs infantils amb la participació del Consell de la Infància.
 • Nova zona de jocs dels Jardins Astasieta.
 • Nova zona de jocs i millora de la Pl. Olivera.
 • Nova Façana i Blocs 1-4 Lluis Companys a Ciutat Cooperativa.
 • Remodelació dels Interblocs sector D a Ciutat Cooperativa.
 • Remodelació del carrer Gandhi.
 • Nova zona de jocs i Pl. Salvador Allende.
 • Nou Carril bici i passeig Ronda Sant Ramon.
 • Noves Piscines d’estiu i entorn del llac de la Muntanyeta.
 • Remodelació de la zona de jocs infantils i Pl. Vedruna.
 • Remodelació dels Interblocs (sector B i C) i voreres Ramon Llull a Ciutat Cooperativa.
 • Nou passeig, carril bus segregat i bici a la C-245.
 • Reurbanitzció de la nova Pl. República.
 • C/ Sant Pere i Joan Martí (en els pròxims mesos).

Els Drets Democràtics

Cooperació Internacional, Refugi i Drets Humans

 • Manteniment de la dotació pressupostaria a les polítiques de cooperació per sobre del 0,7% dels ingressos propis.
 • Consolidació de la línia de subvencions a entitats de la ciutat per al desenvolupament de projectes de cooperació i creació d’una nova línia de subvenció per a la sensibilització i l’Educació per a la Solidaritat.
 • Aprovació del nou Pla municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat.
 • Nou Punt d’Informació i Orientació sobre protecció internacional gestionat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).
 • Posada en marxa, juntament amb l’àmbit de Joventut, de les Beques de voluntariat internacional per a joves.
 • Hem avaluat el Pla Municipal d’Acollida a Persones Refugiades i estem elaborant un de nou que pugui consolidar Sant Boi com a ciutat refugi.

 

Participació Ciutadana, Transparència i Bon Govern

 • Procés de renovació del Codi Ètic.
 • Creació del Pacte de Ciutat per un nou impuls social i econòmic.
 • Procés de desplegament del nou Reglament de Participació Ciutadana.
 • Processos de participació vinculats a plans estratègics de ciutat.

 

Memòria Democràtica

 • Consolidació de la regidoria de Memòria Històrica.
 • Foment del coneixement i reconeixement del passat, mitjançant diverses propostes, en estreta col·laboració amb la Regidoria de Cultura.
 • Suport als projectes de memòria d’entitats locals en la divulgació, investigació i difusió.
 • Consolidació de les relacions amb l’Amical de Mauthausen, entitat impulsora de la “Xarxa Mai Més”, i amb la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, liderada pel Consell Comarcal i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

 

Consum Responsable

 • Aprovació i inici de la implementació de la instrucció sobre Contractació Pública Responsable, per impulsar el clausulat amb mirada social, ambiental i d’innovació en la compra pública de béns i serveis.
 • Promoció de campanyes per conscienciar de la necessitat d’un consum responsable i ètic.
 • Impuls i descentralització per barris de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, per atendre a les persones consumidores que necessitin realitzar consultes o presentar reclamacions de consum.

 

Seguretat Ciutadana

 • Aprovació del nou Pla Local de Seguretat.