La importància de la Sanitat

DANIEL MARTÍNEZ REDONDO – REGIDOR DE SANT BOI EN COMÚ

 

Durant aquests mesos, s’ha posat de manifest la importància que té la salut a les nostres vides, però també, la fragilitat del nostre sistema sanitari.

No hi ha cap mena de dubte que el Sistema Públic de Salut és un pilar fonamental de la nostra societat, així ho valora tothom, ciutadania i representants polítics. Però el cert, és que a Catalunya, per exemple, la inversió en Atenció Primària ha caigut un 24% en els últims 10 anys i evidentment això ha estat una decisió política dels partits que han estat al capdavant del govern (Convergència i ERC). Necessitem un compromís real que es tradueixi en una dotació econòmica que apuntali aquest servei tan important i essencial per al benestar de les persones.

Actualment, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya manté tancats més de 400 centres d’atenció primària. El pretext que s’ha fet servir és que és una mesura necessària per fer front d’una manera més efectiva a la COVID-19. La realitat és que aquest fet no està donant resposta ni a la COVID-19, ni tampoc està atenent la multiplicitat de necessitats sanitàries de la ciutadania, generant efectes negatius en la salut de tothom.

Des de Catalunya en Comú vam presentar una moció al Parlament de Catalunya que va ser aprovada per una àmplia majoria. Esperem que aquests compromisos de millora del sistema sanitari no quedin en paper mullat. Els professionals, que s’han deixat la pell fent front a la pandèmia, i la ciutadania mereixen que les administracions garanteixin una atenció sanitària universal i de proximitat.

 

Article publicat al Viure Sant Boi d’agost 2020