Transparència

Des de Sant Boi en Comú tenim clar que la transparència és un element clau per millorar la confiança de les organitzacions polítiques, i les persones que les representen, amb la ciutadania. Així doncs, el nostre codi ètic defineix una sèrie de compromisos i principis generals d’ètica política i radicalitat democràtica tenint present diferents aspectes com el finançament econòmic, els salaris dels càrrecs públics, la gestió ètica dels recursos…

Els membres del grup municipal de Sant Boi en Comú, fent complir l’article 4.4 del codi ètic referent a la limitació de salaris, fan una aportació mensual a Catalunya en Comú ajustant les seves retribucions a la limitació de sous definida per Catalunya en Comú.

Alba Martínez Vélez

Sou net/mes = 3.169,31 €

Aportació a CatComú = 543 €/mes

Ingrés mensual = 2.626,31 €

 

Altres càrrecs: Membre de la Junta Executiva i Tresorera del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD). Càrrec sense remuneració.

Daniel Martínez Redondo

Sou net/mes = 2.803,73 €

Aportació a CatComú = 177 €/mes

Ingrés mensual = 2.626,73 €