Què hem fet durant el mandat 19-23?

La revista de balanç de mandat és un petit tast d’allò que, des del Grup Municipal de Sant Boi En Comú al govern, hem treballat durant la legislatura 2019-2023. Un exercici de transparència i rendiment de comptes cap als santboians i les santboianes que, en la finalització del mandat, creiem que ens identifica i dóna sentit a la pregunta que sempre ens fem: per què som aquí?

En aquest apartat trobaràs la revista en pdf, però també el detall i desglòs del que tens al document, així com altres accions fetes al llarg d’aquests quatre anys.

Les Persones

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

Serveis Socials

 • Hem impulsat un nou Model de Serveis Socials centrat en les persones i adaptat al nou context socioeconòmic. (*)
 • Vam crear les targetes moneder de 200€ entre famílies i joves a l’inici del mandat.
 • Hem creat l’Oficina de Suficiència Material, especialitzada en la tramitació d’ajuts i prestacions econòmiques. (*)
 • Acord amb grans elèctriques i suport municipal des de la OMES en matèria de pobresa energètica. (*)

 

Gent Gran

 • Hem construït el Casal per a gent gran al barri de Ciutat Cooperativa-Molí Nou. (*)
 • Hem treballat per combatre la soledat de la gent gran a través de programes d’acompanyament i de foment de la participació en activitats. (*)
 • Hem treballat per trencar amb la bretxa digital com, per exemple, el repartiment de tauletes mitjançant el programa Camps Blancs Transforma.
 • Hem destinat un espai de sòl d’equipaments al barri de Camps Blancs per a la creació d’una residència per a gent gran i petició feta a la Generalitat. (*)
 • Hem implementat recursos i hem col·laborat amb entitats de suport i acompanyament a persones cuidadores no professionals. (*)
 • Hem defensat la inclusió financera i bancària de la gent gran.

 

Infància, adolescència i joventut

 • Hem impulsat el projecte d’Integradores Socials a l’espai públic. (*)
 • Hem impulsat el Projecte de Primera Oportunitat, que pretén oferir una primera experiència laboral, i dels plans d’ocupació dirigits a joves de Sant Boi.
 • Hem consolidat el Carnet SB Jove i ampliat els seus beneficis.
 • Hem diversificat i ampliat l’oferta formativa, també en format virtual, que promou la Unitat de Joventut.
 • Hem treballat els vincles entre els joves i la participació, la creació artística i cultural a través de diversos programes: TalentBoi… (*)
 • Hem creat el Servei d’Atenció Psicològica gratuït per a joves.
 • Hem promogut la participació del jovent en el disseny i creació d’espais esportius a l’aire lliure.
 • Hem aprovat el nou Pla Local de Joventut.
 • Hem creat el nou Servei Municipal de Cura per a petita infància.
 • Hem desplegat el Protocol Local d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en situació de risc. (*)
 • Hem participat activament de la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància promoguda des d’UNICEF. (*)
 • Hem promogut la implicació de la infància i l’adolescència en processos de ciutat a través dels Consells d’Infància i Adolescència. (*)

 

Feminisme i LGTBI+

 • Hem treballat en el desplegament del Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament. (*)
 • Hem impulsat les accions que es deriven del III Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament. (*)
 • Hem creat el Campus la Tecnòloga, amb l’objectiu de visibilitzar el paper de la dona en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.
 • ENs hem adherit al Protocol de Seguretat de la Generalitat contra les violències sexuals en entorns d’oci.
 • Hem implementat el programa Antenes d’Igualtat: incorporar la perspectiva de gènere en totes les accions i polítiques públiques.
 • Hem renovat el distintiu Igualtat de Gènere: segell de qualificació i reconeixement públic a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit municipal.
 • Hem incorporat els punts liles a esdeveniments de ciutat. (*)
 • Hem impulsat la creació del punt d’informació de suport i assessorament al col·lectiu LGTBI+. (*)
 • Hem col·laborat amb entitats de la ciutat per visibilitzar i formar sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+. (*)
 • Hem promogut eines de prevenció, detecció i protecció de situacions d’assetjament masclista i LGTBIfòbic. (*)
 • Hem impulsat accions de memòria històrica i reconeixement de les dones i el feminisme. (*)
 • Hem impulsat la visibilització dels models de diversitat LGTBI+ mitjançant actes i celebracions. (*)

 

Diversitat

 • Hem impulsat les polítiques municipals adreçades a les persones amb discapacitat i major visibilitat a través de la commemoració de diversos dies internacionals que posen l’accent en els drets de les persones.
 • Hem publicat una guia de recursos per a les persones amb discapacitat i les seves famílies i impulsat un programa de tallers i activitats municipals.
 • Hem fomentat la investigació en neurociència, salut mental i envelliment actiu de la mà del Clúster de Salut Mental de Catalunya, ubicat a Sant Boi.
 • Hem treballat per l’impuls del Servei d’Orientació i acompanyament a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat i/o persones amb trastorn de salut mental.
 • Hem treballat per fer realitat la creació de la llar residència pública per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Hem treballat per garantir que qualsevol equipament o servei compleixi els requisits de la llei d’integració social. (*)
 • Hem impulsat ajuts per a la rehabilitació de comerços i habitatges en matèria d’accessibilitat. (*)
 • Hem destinat pressupost per a la contractació amb Centres Especials de Treball. (*)
 • Hem promogut l’oci inclusiu amb la participació activa de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant col·laboracions amb entitats que treballen en aquest àmbit. (*)
 • Hem impulsat beques per a joves amb diversitat funcional per afavorir la participació a la ciutat.
 • Hem fet el desplegament i renovació de jocs infantils inclusius als parcs de la ciutat.

 

Convivència i Mediació

 • Hem consolidat el Servei Municipal de Mediació Ciutadana. (*)
 • Hem aprovat el nou Reglament del Servei de Mediació i Restauració Comunitària, adaptat a les actuals demandes socials i capaç per intervenir eficientment, incorporant les noves metodologies en gestió positiva de conflictes i les mesures alternatives a la sanció. (*)
 • Hem aprovat la nova Ordenança municipal de mesures restauratives alternatives a la sanció administrativa. (*)
 • Hem consolidat la metodologia restaurativa pel suport als centres educatius, en la prevenció i abordatge de casos d’assajament i altres conflictes i en l’acompanyament en el desenvolupament dels seus Plans de Convivència. Aquesta tasca va ser reconeguda com a bona pràctica per la FEMP i el Ministerio de Educación (any 2022); va rebre el Premi Civisme a la Innovació 2022 atorgat pel Departament d’Afers Socials; i un premi ADR Justícia atorgat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. (*)
 • Hem reforçat el Servei de Mediació per a millorar l’abordatge dels conflictes en l’àmbit veïnal, especialment després de la pandèmia. (*)
 • Hem consolidat els treballs per la tolerància zero a qualsevol forma de discriminació i odi amb el teatre com a eina de conscienciació (Aula Oberta de Teatre Social). (*)

L'Educació i la Cultura

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

L’educació

 • Hem encetat el treball al voltant dels entorns escolars segurs a partir del treball conjunt dels àmbits d’educació, mobilitat, neteja viària i seguretat pública.
 • Hem treballat en l’adquisició i repartiment de material informàtic (nou i reacondicionat) i connectivitat per a centres educatius i famílies.
 • Hem promogut espais d’intercanvi i coneixement mutu entre els diferents centres educatius de la ciutat, amb jornades i espais formatius i informatius. (*)
 • Hem millorat els espais exteriors de les escoles des d’un punt de vista de la sostenibilitat per fomentar la generació d’espais que puguin esdevenir refugis climàtics per a tota la ciutadania. (*)
 • Hem millorat i ampliat la «Guia d’Activitats Educatives” que l’Ajuntament de Sant Boi ofereix als centres educatius, fent-la més flexible i vinculada amb els interessos dels mateixos centres. (*)
 • Hem continuat treballant, en estreta coordinació amb altres àmbits municipals de l’Ajuntament, la promoció de la coeducació, la sostenibilitat i la defensa dels drets humans dins les escoles de Sant Boi. (*)
 • Hem promogut, a través del treball conjunt amb les regidories d’Igualtat de gènere i de Joventut, l’educació afectivosexual, la identificació dels diferents tipus de violències masclistes i la LGBTIfòbia, la promoció de relacions afectives sanes, els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual o els embarassos no desitjats, entre d’altres. (*)
 • Hem millorat els espais de diàleg amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tal de compartir dades que ens permetin fer una millor detecció d’alumnes amb necessitats educatives o per abordar temes com l’absentisme o la segregació escolar, en el marc d’allò que s’estableix dins el Pacte contra la segregació escolar. (*)
 • Hem posat en marxa, en el marc d’allò que estableix el decret 11/2021, de 16 de febrer, els òrgans de participació entre la comunitat educativa, l’Administració local i el Departament d’Educació en la programació de l’oferta educativa i en el procés d’admissió: taula local de planificació i la comissió de participació. (*)
 • Hem continuat exigint, de la mà de les plataformes de famílies i altres entitats, el Departament d’Ensenyament el desenvolupament i dotació de recursos i pressupost del Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. (*)
 • Hem continuat demanant una reducció de ràtios amb el doble objectiu de millorar l’atenció dins l’aula i evitar la política de tancament de línies de P3 a l’escola pública. (*)
 • Hem consolidat i aplicat nous formats al Programa de Formació a Famílies, tot ajustant l’oferta a les demandes de les famílies i els centres educatius.
 • Hem portat a terme un procés participatiu per transformar el Consell Escolar Municipal en un Consell Educatiu de Ciutat; un òrgan de referència de participació en matèria educativa, on puguin intervenir tots els agents educatius de la ciutat. (*)
 • Hem fomentat la relació escola-famílies com a element fonamental per garantir l’èxit educatiu acompanyant la tasca de les Associacions de Famílies (AMPAs i AFAs) generant una xarxa estable d’intercanvi i posant al seu abast un servei de suport associatiu. (*)
 • Hem continuat exigint el Departament d’Ensenyament que faci efectiu el retorn dels deutes de finançament de les escoles bressol municipal i defineixi un nou sistema de finançament. (*)
 • Hem promogut a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals una metodologia de treball que posa l’infant en el centre; hem treballat per atendre les necessitats laborals i de formació del seu l’equip educatiu. (*)
 • Hem ampliat els espais de cura puntal d’infants i els espais i serveis d’acompanyament a la criança. (*)
 • Vàrem posar en marxa una targeta moneder destinada a les famílies i joves estudiants per fer compres necessàries per a l’inici del curs 2020-2021.
 • L’Escola Municipal de Música Blai Net ha intensificat la seva col·laboració amb diversos centres educatius i ha enfortit el seu paper comunitari esdevenint referent en temes d’atenció a la diversitat. (*)
 • Hem consolidat la convocatòria de beques per a joves d’entre 16 i 35 anys que volen consolidar els seus processos formatius.
 • Hem promogut i ampliat iniciatives d’acompanyament a l’estudi, suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa, de la mà d’agents educatius de referència com la Fundació Bofill i d’agents educatius de proximitat.
 • Hem consolidat la mirada comunitària que aporta el Pla Educatiu d’Entorn, de la mà del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que ha reforçat la seva aposta per aquesta eina a la nostra ciutat.
 • L’any 2021, vàrem aprovar el Pla Local de prevenció i atenció a l’absentisme escolar.
 • Hem continuat impulsant projectes de promoció educativa en el marc de l’aliança d’Educació360, amb projectes com el Passaport Edunauta. (*)
 • Hem consolidat i ampliat el nombre de centres adherits al Programa Municipal d’Extraescolars. (*)
 • La pressió de les famílies organitzades i l’Ajuntament va donar peu a la implantació, el curs 20-21, d’un Itinerari Formatiu Específic (IFE) d’Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives. Un recurs educatiu dirigit a alumnes d’entre 16 i 20 anys amb necessitats educatives especials. (*)
 • Hem impulsat l’Orientació Educativa i l’acompanyament acadèmic i professional de tota la ciutadania prestant especial atenció a les transicions amb serveis i recursos com l’Ubica’t, les Jornades d’Orientació Educativa o la Guia Personalitzada educativa Sant Boi. (*)
 • Hem creat el nou Servei Local de Transicions Educatives amb la voluntat d’incorporar les noves visions en l’àmbit de les transicions educatives, i en l’encaix de les accions i projectes de noves oportunitats educatives (NOE) que s’ofereixen en l’àmbit local. L’objectiu és garantir l’acompanyament i seguiment dels i les joves que finalitzen l’escolarització tot garantint la igualtat d’oportunitats. (*)
 • Hem realitzat una reflexió i ajustament de l’oferta de Programa de Formació i Inserció tot coordinant-nos amb altres agents de la ciutat que ofereixen recursos de noves oportunitats a la ciutat. (*)
 • Hem reclamat la consolidació i el creixement, alineat amb els eixos estratègics de ciutat, de l’oferta pública de Formació Professional a la ciutat, així com la millora de la connexió entre els centres educatius d’FP i el nostre teixit empresarial. (*)
 • Hem impulsat i millorat la coordinació entre centres educatius i teixit empresarial per al desenvolupament de pràctiques.
 • Hem aconseguit la incorporació del grau mitjà en Auxiliar de cures d’infermeria a l’INS Camps Blancs.
 • Hem signat un conveni amb la Universitat de Barcelona i el parc logístic Prologis per a la implantació, a la ciutat, de formació especialitzada en l’àmbit de la logística.
 • Hem iniciat els treballs per a la creació d’una Taula Local d’FP a la ciutat.
 • Hem potenciat la formació ocupacional diversificada i contínua, amb una atenció especial per facilitar la incorporació al mercat de treball dels i les joves, i de dones de totes les edats. (*)
 • Hem obtingut la implantació d’una seu a Sant Boi de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans. El Centre Públic Delegat de l’EOI de Viladecans està ubicat a l’INS Marianao i va començar la seva oferta a Sant Boi el curs 20-21. Continuem treballant perquè algun dia Sant Boi tingui la seva pròpia EOI. (*)
 • Hem col·laborat per consolidar el nivell d’implantació de l’oferta de l’Escola de Formació a Persones Adultes de Sant Boi. (*)
  Ubicació a la ciutat del nou Campus Docent de Sant Joan de Déu amb formació universitària i de formació professional de la família sanitària.
 • En el marc del Conveni amb la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), continuem impulsant el programa de la UNED Sènior i hem incorporat els estudis d’Educació Infantil en l’oferta de la seu de la UNED a Sant Boi. (*)
 • Hem millorat la coordinació i comunicació única del servei de Sales d’Estudi a Sant Boi (Can Massallera i L’Olivera). (*)
 • Hem consolidat L’Olivera com a espai de ciutat dedicat a la formació i l’educació al llarg de la vida. Inici del projecte de rehabilitació de l’equipament.

 

La cultura

 • Hem promogut la cultura local amb la contractació de més del 90% dels serveis culturals a artistes de Sant Boi.
 • Hem promogut la generació d’activitat cultural per a tota la ciutadania per garantir el dret d’accés a la cultura de tothom.
 • Hem potenciat els espais culturals de Sant Boi, Museu, Cinemes, Centre d’Art, així com altres espais de la ciutat com els patis de les escoles, per al consum i la pràctica cultural.
 • Hem impulsat la cultura i l’art com a eina d’inclusió. (*)
 • Hem donat suport a entitats que treballen en l’estudi i investigació del patrimoni cultural i històric de Sant Boi.
 • Hem adquirit un solar que ha passat a ser de titularitat pública per a la construcció de la biblioteca al barri de Marianao. (*)
 • Hem consolidat la descentralització de la cultura, programant des de la proximitat als barris i a l’espai públic. (*)
 • Hem promogut la cultura popular i hem acompanyat els Gegants de Casablanca en la celebració de Sant Boi Ciutat Gegantera. (*)
 • Hem apropat la cultura als centres educatius mitjançant diverses disciplines com la poesia, la fotografia o l’art. (*)
 • Hem impulsat la cultura com a motor de transformació comunitària a través del projecte Camps Blancs Transforma.
 • Hem impulsat la creació de BAixAR-t, un nou circuit de programació cultural amb artistes del Baix Llob.

 

La llengua

 • Hem treballat des del compromís del català com a llengua comuna de tots els ciutadans i ciutadanes. (*)
 • Hem potenciat el paper actiu i referencial del Consorci per a la Normalització Lingüística amb iniciatives com la ruta literària de la poetessa Maria-Mercè Marçal o l’impuls del projecte «Les llengües de Sant Boi». (*)
 • Hem promogut la llengua catalana en l’àmbit comercial.
 • Hem defensat el model d’immersió lingüística del sistema educatiu català com a model d’èxit i garantia de cohesió.
 • A través de les AFA, hem promogut el suport a l’ensenyament del català a pares i mares, de la mà del Centre de Normalització Lingüística de Sant Boi. (*)

La Salut i l'Esport

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

La salut

 • Hem implementat de manera progressiva les accions derivades del Pla Local de Salut. (*)
 • Hem treballat per l’acord amb la Generalitat de Catalunya i l’Associació de Veïnes de Marianao, per la implementació d’un Centre d’Atenció Primària de referència a Mercè Rodoreda. Es troba en fase de licitació. (*)
 • Hem impulsat l’experiència pilot de la preiscripció social. (*)
 • Hem treballat en col·laboració amb el teixit associatiu per l’impuls d’estratègies i abordatge comunitari del VIH. (*)
 • Hem garantit la perspectiva de gènere i la diversitat LGTBI+ en totes aquelles intervencions municipals desenvolupades en l’àmbit de la salut. (*)
 • Hem impulsat campanyes i programes per lluitar contra la pobresa menstrual.
 • Hem creat la Guia de la Salut Mental. (*)
 • Hem impulsat la Taula d’Alimentació Saludable i Sostenible i creació del pla d’acció.
 • Hem impulsat accions i programes per al dol perinatal.
 • Ens hem adherit a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut.

 

L’esport

 • Hem fomentat l’esport a l’aire lliure com a pràctica saludable. (*)
 • Hem fomentat l’envelliment actiu a través de l’esport. (*)
 • Hem promogut formacions a entitats esportives en temes vinculats amb la salut, la gestió d’entitats o la creació de protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Hem promogut l’esport femení i fer servir l’esport com a mecanisme de sensibilització envers les violències masclistes (campanya “Mou-te contra les violències masclistes”). (*)
 • Hem acompanyat l’U.E Santboiana en la celebració del seu centenari i fer d’aquesta efemèride un esdeveniment de ciutat. (*)
 • Hem impulsat el treball dels valors ètics en l’àmbit esportiu. (*)
 • Hem fomentat l’esport no competitiu en l’àmbit educatiu. (*)
 • Hem treballat en la renovació i manteniment dels diferents espais esportius (gespa Baldiri Aleu i camps de futbol…). (*)
 • Hem creat espais a l’aire lliure per al foment de l’esport (pistes bàsquet, parkour, calistenia…).
 • Hem impulsat la participació d’entitats esportives al projecte COACH+ de promoció d’hàbits saludables.

El Comerç, l'Empresa, l'Ocupació i el Turisme

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

El comerç i l’empresa

 • Vam crear, a l’inici de mandat, targetes moneder de 200€ entre famílies i joves per a gastar al comerç local.
 • Hem impulsat el Programa Futur: atorgament d’ajuts per a comerços, micropempreses i persones autònomes per impulsar els seus negocis. (*)
 • Hem promogut els productes de Km 0 del Parc Agrari per a la reactivació econòmica del sector agrari amb la creació del distintiu local. (*)
 • Hem consolidat l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i el Comerç (OAE) per garantir l’acompanyament i l’assessorament integral. (*)
 • Hem treballat per afavorir la infraestructura del polígon industrial per fer-lo més atractiu per a noves empreses. (*)
 • Hem treballat, de la mà del teixit comercial i empresarial, per la implementació dels APEU, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç dels eixos comercials i el polígon industrial. (*)
 • Hem fet intervencions de millora i modernització dels mercats municipals. (*)
 • Hem impulsat millores a l’espai públic per afavorir la continuïtat de l’eix comercial entre barris. (*)

 

Foment de l’ocupació

 • Hem impulsat un paquet de 735.765€ per a la contractació de persones, prioritzant les joves i les dones.
 • Hem col·laborat amb els agents locals que treballen en l’orientació, intermediació i recerca de feina per a persones de llarga aturada. (*)
 • Hem impulsat un paquet de 8,4M€, el 2021, per afavorir la dinamització econòmica, empresa i comerç, la promoció de l’ocupació i formació ocupacional i la transformació digital.
 • Hem impulsat el Programa Reempresa, per afavorir la compravenda d’empreses i garantir la incorporació de nous negocis. (*)
 • Hem treballat en la implementació de polítiques actives d’ocupació, coordinant l’acció amb el SOC. (*)
 • Hem promogut el pacte local per l’ocupació juvenil. (*)
 • Hem impulsat accions per a la ocupació prioritària de les dones en situació desfavorida. (*)
 • Hem implementat bonificacions a l’IAE per a empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur. (*)
 • Hem implementat exempcions en l’IAE durant els primers anys d’inici d’activitat per autoocupació i autònoms. (*)
 • Hem promogut pools de talent d’empreses per generar un planter amb qualificació específica, sobretot en l’àmbit de la logística i l’automoció. (*)

 

El turisme

 • Hem desplegat de manera progressiva les accions derivades del Pla de Turisme Local. (*)
 • Hem impulsat el turisme sostenible mitjançant el distintiu Biosphere. (*)
 • Hem treballat en l’àmbit comarcal mitjançant el Consorci de Turisme del Baix Llobregat. (*)
 • Hem promogut fires, esdeveniments i gastronomia locals com a motor d’atracció del turisme de proximitat i familiar. (*)
 • Hem impulsat la creació de l’app per a mòbil per conèixer el nostre patrimoni i incentivar el turisme local.

L'Habitatge

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

L’habitatge

 • Hem creat un registre d’immobles desocupats per poder impulsar accions. (*)
 • Hem donat suport jurídic a la intermediació i/o mediació per aturar desnonaments. (*)
 • Hem garantit el reallotjament en cas de pèrdua d’habitatge. (*)
 • Hem impulsat línies d’ajuts al lloguer. (*)
 • Hem reivindicat la reforma de la LAU per frenar la pujada dels preus del lloguer. (*)
 • Hem impulsat línies d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. (*)
 • Hem impulsat l’aplicació de l’IBI social. (*)
 • Hem implementat bonificacions de l’IBI en un 95% als propietaris que reformin els seus habitatges buits i els destinin a la borsa de lloguer social. (*)
 • Hem incrementat el fons local d’habitatge en les noves promocions recuperant les plusvàlues. (*)
 • Hem impulsat la construcció i entrega de 79 habitatges protegits al Saló Central. (*)
 • Hem impulsat la construcció de 83 habitatges protegits a l’avinguda Aragó. (*)
 • Hem impulsat la construcció de 105 habitatges de lloguer assequible, mitjançant l’IMPSOL, al Saló Central el 2023. (*)
 • Hem impulsat la construcció de 40 habitatges de règim social al c/Baldiri Net i Figueres. (*)
 • Hem treballat per a la projecció de la construcció de 48 habitatges de lloguer social per a joves i gent gran a la Ronda Sant Ramón/Lleida. (*)

La Lluita Contra el Canvi Climàtic, l'Entorn Natural i Benestar Animal

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

L’energia i l’aigua

 • Hem apostat per operadors públics d’energia renovable mitjançant la incorporació de l’Ajuntament a Barcelona Energia. (*)
 • Hem contractat els subministrament dels consums municipals d’electricitat a través de Barcelona Energia. (*)
 • Hem creat la Taula de Transició Energètica i Hídrica per afavorir la promoció de l’eficiència i les comunitats energètiques. (*)
 • Hem creat l’Oficina Municipal d’Energia Sostenible. (*)
 • Hem iniciat el procés de canvi del 100% de l’enllumenat públic a led. (*)
 • Hem iniciat el procés de rehabilitació energètica de tot el barri de Camps Blancs, execució prevista abans de finalitzar 2023.
 • Hem creat la Xarxa de Calor Biomassa escola i poliesportiu Parellada. (*)
 • Hem elaborat el Pla de Cobertes Fotovoltàiques a zones residencials i polígons industrials, per afavorir l’autoconsum compartit.
 • Hem impulsat la creació de les Zones d’Autoconsum Compartit a 14 equipaments i espais municipals a través de la instal·lació de plaques fotovoltaiques que s’executen durant el 2023. (*)
 • Hem impulsat el projecte ProcuRE per convertir Casa de la Vila en un edifici amb energia 100% renovable i d’autoconsum.
 • Hem impulsat el projecte de cobertes verdes i fotovoltaiques de l’equipament l’Olivera.
 • Hem creat els serveis d’auditories energètiques per a habitatges, comerços i empreses.
 • Hem implementat la bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys per a instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o d’energia solar. (IAE, ICIO). (*)
 • Hem creat línies d’ajuts per a la millora de l’eficiència energètica d’edificis i comerços. (*)
 • Hem renovat el compromís amb el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia Sostenible 2030. (*)
 • Hem col·laborat amb els centres educatius en matèria d’eficiència dels consums energètics i d’aigua mitjançant la Marató de l’Estalvi. (*)
 • Hem format a la ciutadania en matèria de facturació i d’instal·lació de plaques solars per a l’autoconsum.
 • Hem impulsat la renovació progressiva de la flota de vehicles municipals incorporant vehicles menys contaminants. (*)
 • Hem transformat les empreses municipals en Agrupació d’Empreses Muncipals Ambientals i Sostenibles.
 • Hem mantingut les taxes per l’ús privatiu de domini públic en el transport d’energia, gas, aigua i hidrocarburs. (*)
 • Hem participat com a membre de l’AMAP (Associació de Municipis per l’Aigua Pública). (*)
 • Hem impulsat el projecte d’un pou per a la captació d’aigua freàtica per a neteja i reg. Execució durant el 2023. (*)

 

Els residus

 • Hem impulsat accions per a contribuir a la reducció de residus, increment del reciclatge i reutilització. (*)
 • Hem impulsat la figura d’agents ambientals per afavorir les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus. (*)
 • Hem incorporat mecanismes innovadors, com a prova pilot, en el sistema de recollida de residus. (*)
 • Hem implementat el Pla de millora de la recollida selectiva als centres educatius.

 

L’entorn natural i l’agricultura

 • Hem impulsat la creació de Refugis Climàtics per donar resposta a les altes temperatures provocades pel canvi climàtic.
 • Hem impulsat la preservació de l’entorn forestal, fluvial i agrari amb polítiques de protecció i gestió sostenible. (*)
 • Hem impulsat la gestió forestal sostenible, mitjançant silvopastura, com a prevenció d’incendis. (*)
 • Hem participat i despleguem les accions derivades del Pla Director de Muntanyes del Baix. (*)
 • Hem impulsat accions de millores socioambientals de l’entorn del riu. (*)
 • Hem apostat per la restauració i recuperació de les mines d’aigua a través de diferents planejaments urbanístics que ho incorporen. (*)
 • Hem treballat per l’afavoriment de l’ús de les terres abandonades del Parc Agrari mitjançant intermediació i ajuts. (*)
 • Hem promogut els productes de proximitat del parc agrari per l’afavoriment de la reactivació de l’activitat agrària. (*)

 

La tinença responsable i el benestar animal

 • Hem incorporat en el clausulat de la gestió del RMAC la participació del voluntariat.
 • Hem signat un conveni de col·laboració amb Encaixant Mons per a la gestió del voluntariat del RMAC.
 • Hem invertit en la millora i manteniment dels Espais d’Esbarjo per a Gossos. (*)
 • Hem creat nous espais d’esbarjo per a gossos: Muntanyeta i Ronda. En execució. (*)
 • Hem seguit treballant en el manteniment i millora del programa de control de les colònies de gats de carrer de la ciutat. (*)
 • Ens hem adherit al Pacto de Teguise, per l’impuls de la modificació de les lleis per prevenir casos de crueltat vers els animals i per sancionar qui infringeix violència sobre ells.
 • Hem impulsat la realització de campanyes de tinença responsable i benestar animal. (*)
 • Ens hem adherit al programa VIOPET.

L'Espai Públic, l'Urbanisme i la Mobilitat

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

L’urbanisme i l’espai públic

 • Hem impulsat i aprovat l’Agenda Urbana com a instrument de planificació.
 • Hem treballat en el desenvolupament sostenible i compacte dels planejaments urbanístics de ciutat. (*)
 • Hem incorporat processos de participació a tots els planejaments urbanístics i millores de l’espai públic.
 • Hem incorporat el criteri de gènere en els projectes de millora de l’espai públic. (*)
 • Hem millorat les zones de jocs infantils amb la participació del Consell de la Infància. (*)
 • Hem creat la zona de jocs dels Jardins Astasieta.
 • Hem creat la zona de jocs i millora de la Pl. Olivera.
 • Hem renovat la façana i blocs 1-4 Lluis Companys a Ciutat Cooperativa.
 • Hem renovat els Interblocs sector D a Ciutat Cooperativa.
 • Hem renovat la façana i blocs 77-79 a Ciutat Cooperativa.
 • Hem renovat els Interblocs (sector B i C) i voreres Ramon Llull a Ciutat Cooperativa.
 • Hem remodelat del carrer Gandhi.
 • Hem creat una nova zona de jocs a Pl. Salvador Allende.
 • Hem creat un nou carril bici i passeig a Ronda Sant Ramon.
 • Hem creat les noves Piscines d’estiu i entorn del llac de la Muntanyeta.
 • Hem remodelat la zona de jocs infantils i Pl. Vedruna.
 • Hem impulsat el nou passeig, carril bus segregat i bici a la C-245. (*)
 • Hem reurbanitzat la Pl. República. (*)
 • Hem reurbanitzat el C/ Sant Pere i Joan Martí. (*)
 • Hem remodelat el parc i jocs infantils de la Pl. León, Quintero y Quiroga.
 • Hem remodelat el parc el parc i jocs infantils de la Pl. Mercè Rodoreda.
 • Hem iniciat la redacció del projecte del nou Parc Ambiental de Torrelavila. (*)
 • Hem creat i aprovat el protocol per al trasllat de la Caserna. (*)

 

La mobilitat i el transport

 • Hem pacificat els carrers per promoure els desplaçaments a peu o en bici i ampliació dels carrils bici. (*)
 • Hem creat la nova ordenança reguladora de vehicles de mobilitat personal. (*)
 • Hem treballat per reactivar les obres de la variant per a l’inici de la seva execució el 2023. (*)
 • Hem creat aparcaments dissuasius i infraestructura per a la futura posada en marxa de les Zones de Baixes Emissions. (*)
 • Hem posat en marxa l’AMBici: servei de bici elèctrica compartida de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. (*)
 • Hem treballat en col·laboració amb Som Mobilitat per afavorir el vehicle elèctric i compartit a la nostra ciutat. (*)
 • Hem desplegat punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat.
 • Hem impulsat bonificacions als estacionaments regulats a via pública als vehicles «zero emissions» i «eco». (*)
 • Hem impulsat bonificacions de l’IBI per la instal·lació de punts de càrrega per a vehicle elèctric a aparcaments privats i comunitaris.
 • Hem ampliat els recorreguts i horaris d’algunes línies de bus per millorar la connexió dels barris i el polígon industrial. (*)
 • Hem impulsat bonificacions de l’IAE per a empreses que incorporen Plans de Mobilitat Sostenible per als seus treballadors i treballadores. (*)
 • Hem donat suport i acompanyament a les reivindicacions dels treballadors i treballadores de les empreses Monbus i Avanza en la millora de les seves condicions laborals.

Els Drets Democràtics

(*) Propostes que portàvem al programa electoral.

 

Cooperació Internacional, Refugi i Drets Humans

 • Hem accelerat el compliment d’algunes de les línies estratègiques del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Sant Boi (2017-2020), el qual va ser avaluat, de forma participada, durant l’any 2022. (*)
 • Vàrem aprovar, el maig de 2021, el Pla Municipal d’Educació i Formació per a la Solidaritat (PMEiFS).
 • Hem treballat i generat una nova marca per referenciar totes aquelles actuacions de l’Ajuntament en matèria de Justícia Global: “Sant Boi Compromesa”.
 • Hem mantingut una dotació pressupostària per a la política de Cooperació per sobre del 0,7% dels ingressos propis. (*)
 • Hem elaborat i aprovat un nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, que promou l’enfocament basat en drets humans i gènere, i la contribució de Sant Boi a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, des d’una mirada global. (*)
 • Hem desenvolupat, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, un projecte pilot de desenvolupament d’un sistema d’indicadors per mesurar la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament (CPD), tot incorporant altres àmbits. (*)
 • Hem promogut el suport al teixit associatiu de l’àmbit de la cooperació i la justícia global, a través de la convocatòria bianual de subvencions. (*)
 • El mes de juliol de 2022, vàrem aprovar el nou pla municipal d’acollida, «Sant Boi, Ciutat Refugi» que referma el compromís de Sant Boi amb el dret d’asil i refugi. Una eina que ens permet portar a terme una política d’acollida més eficient i coordinada amb tota l’organització municipal i altres agents locals. (*)
 • Hem posat en marxa el nou Punt d’Informació i Orientació sobre protecció internacional en el marc del conveni amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR).
 • Amb motiu de l’inici de la guerra d’Ucraïna, vàrem impulsar tota una bateria d’accions amb una triple via: responent la campanya d’emergència per a la població atrapada al país o refugiada en un dels països limítrofs; acompanyant les persones d’origen ucraïnès a la nostra ciutat; treballant per fer possible l’acollida a Sant Boi de persones procedents del conflicte.
 • Hem treballat per fer possible, el passat 10 de novembre de 2022, la inauguració d’un Centre d’Acollida per a Persones Refugiades. Aquest centre, amb una capacitat de fins a 36 persones (inicialment procedents del conflicte a Ucraïna), va ser el fruit del conveni signat entre Benito Menni, Creu Roja i l’Ajuntament de Sant Boi.
 • Hem continuat generant sinergies entre el nostre municipi i amb altres administracions com la Diputació de Barcelona o el Fons Català de Cooperació, a través del conveni anual. (*)

 

Plena ciutadania

 • Hem assessorat i acompanyar les persones migrades en aspectes vinculats a la Llei d’Estrangeria i el sistema de protecció internacional. (*)
 • Hem defensat la diversitat i la interculturalitat com una riquesa i així ho hem treballat amb els centres educatius. (*)
 • Hem promogut el treball conjunt entre Ajuntament, entitats i representants del poble gitano per realitzar accions de promoció de la inclusió, cohesió social, sensibilització i coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no discriminació. (*)

 

Participació Ciutadana, Transparència i Bon Govern

 • Hem creat el nou Codi Ètic i Reglament del Comitè d’Ètica.
 • Hem implementat la Bústia Ètica.
 • Hem implenentat les Cartes de Servei.
 • Hem garantit el compliment de la Llei de Transparència i del dret d’accés a la informació. (*)
 • Hem seguint impulsant el desplegament del nou Reglament de Participació Ciutadana. (*)
 • Hem seguit impulsant els Pressupostos participatius com a eina de deliberació i decisió. (*)
 • Hem impulsat el debat sobre el Consell de Ciutat i definició del nou model. (*)
 • Hem impulsat Processos de participació vinculats a plans estratègics de ciutat. (*)
 • Hem implementat accions i millores per potenciar la figura de la Sindicatura de Greuges Municipal. (*)

 

L’Organització i la comunicació

 • Hem impulsat nous mètodes de treball per projectes. (*)
 • Hem promogut les relacions laborals basades en els criteris de la OIT. (*)
 • Hem impulsat el Pla Estratègic de Jubilació.
 • Hem garantit la sostenibilitat pressupostària de l’Ajuntament i les empreses municipals. (*)
 • Hem treballat per fer de Ràdio Sant Boi una eina a disposició de la ciutat, afavorint l’ús a entitats i creadors de producció pròpia. (*)
 • Hem consolidat l’administració local digital, per a la facilitació de tràmits i gestions.
 • Hem creat l’eMAP. L’oficina municipal d’atenció a les persones es descentralitza als barris.
 • Hem impulsat la nova web municipal que es posarà en marxa el 2023.
 • Hem creat un nou sistema intern de gestió.
 • Hem impulsat el disseny de la nova marca i imatge de ciutat.

 

Memòria Democràtica i laïcitat

 • Hem consolidat la regidoria de Memòria Històrica. (*)
 • Hem fomentat el coneixement i reconeixement del passat, mitjançant diverses propostes, en estreta col·laboració amb la Regidoria de Cultura. (*)
 • Hem fet suport als projectes de memòria d’entitats locals en la divulgació, investigació i difusió. (*)
 • Hem promogut la recollida de testimonis orals dels fets històrics més destacats. (*)
 • Hem creat la ruta Maria Mercè-Marçal de la mà del CPNL.
 • Hem consolidat les relacions amb l’Amical de Mauthausen, entitat impulsora de la “Xarxa Mai Més”, i amb la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat, liderada pel Consell Comarcal i el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. (*)
 • Hem treballat per l’elaboració d’un cens públic de les propietats de qualsevol confessió religiosa exemptes de pagar IBI. (*)
 • Hem treballat per garantir que en els cementiris municipals i tanatoris es puguin celebrar tota mena de cerimònies, sense cap exclusió per motius de religió o de conviccions. (*)

 

Consum Responsable

 • Hem aprovat la implementació de la instrucció sobre Contractació Pública Responsable, per impulsar el clausulat amb mirada social, ambiental i d’innovació en la compra pública de béns i serveis. (*)
 • Hem promogut campanyes per conscienciar de la necessitat d’un consum responsable i ètic. (*)
 • Hem impulsat i descentralitzat per barris l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, per atendre a les persones consumidores que necessitin realitzar consultes o presentar reclamacions de consum.
 • Hem treballat amb els centres educatius en el coneixement del consum responsable i col·laboratiu: projecte CUEME. (*)
 • Hem creat el projecte contra el malbaratament alimentari a les Escoles Bressol Municipals.

 

Seguretat Pública

 • Hem aprovat nou Pla Local de Seguretat.
 • Hem creat la USEC, unitat de seguretat comunitària. (*)
 • Hem impulsat la formació específica en matèria de violències masclistes i LGTBIfòbiques al personal de policia local. (*)
 • Hem creat el Servei Nocturn d’acompanyament.

Mesures COVID

Mesures COVID

 • Ajuts complementaris a persones ateses per Serveis Socials per valor de 122.049€ durant temps COVID.
 • Fraccionament d’impostos i aturament de quotes i taxes durant temps COVID.
 • Ajuts extraordinaris de 450€ a persones afectades econòmicament durant temps COVID.
 • Targetes moneder de 300€ per a persones afectades econòmicament per la COVID.
 • Creació de l’oficina Reactivem per gestionar els ajuts i atendre directament la ciutadania i el teixit econòmic, on s’han atès més de 5000 consultes.
 • Acompanyament a la gent gran en temps COVID: seguiment telefònic, suport per a fer la compra, servei psicològic, esport a l’aire lliure.
 • Coordinació i suport entre l’Ajuntament i les residències per a fer front a la crisi sanitària de la COVID.
 • Creació del nou servei virtual “Punt Jove Covid” per atendre consultes i peticions d’acompanyament en l’àmbit de la salut.
 • Nou servei de realització de test ràpids de detecció d’antígens dins el Punt Jove Covid.
 • Pla de Xoc per fer front a les necessitats i conseqüències socials de la Convid-19 en adolescents i joves d’1M€.
 • Equip d’agents joves de suport logístic educatiu que van posar-se a disposició dels centres educatius els primers mesos del curs 2020-2021.
 • SAD Covid-19 socioeducatiu per acompanyar els centres i famílies en els moments d’activació de protocol de gestió de casos Covid-19 durant el curs 2020-2021.
 • Subvencions per valor de 50.000€ per a la reactivació del sector cultural local.
 • Coordinació i suport entre l’Ajuntament i les residències per a fer front a la crisi sanitària de la COVID.
 • Desplegament de les Agents de Salut per facilitar les tasques i coordinació de mesures COVID a la ciutadania.
 • Reduccions fiscals i suspensió de taxes durant temps COVID per valor de 3.706.106€.
 • Ajuts extraordinaris, 130.039€, per al pagament del lloguer per a persones afectades directament per la crisi de la COVID.
 • Creació del Pacte de Ciutat per un nou impuls social i econòmic.