Una institució sòlida per fer front als grans reptes

DANIEL MARTÍNEZ REDONDO – REGIDOR DE SANT BOI EN COMÚ

 

L’Ajuntament de Sant Boi va ser pioner en la creació d’un codi ètic l’any 2012. Des d’aleshores fins ara, aquest ha estat un instrument que ha guiat el model de conducta de l’Organització sota uns principis i valors recollits al mateix codi i això ens ha permès aconseguir un grau elevat de consciència ètica.

Ara, els nous reptes i compromisos globals ens serveixen com a revulsiu per dotar de més força la cultura de l’ètica i impulsar un Sistema d’Integritat com a instrument de gestió pública orientat a la millora continua del conjunt de l’Organització, des d’una vessant preventiva, garantint així una democràcia de confiança. I és que, les Nacions Unides, en el número 16 dels seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, ens parla de construir a tots els nivells unes institucions sòlides, eficaces i transparents per tal d’assolir la resta d’objectius de l’Agenda 2030.

Per això, hem iniciat un procés de treball intern, amb els treballadors i treballadores de l’Ajuntament, per donar forma a alguns dels elements que componen aquest Sistema d’Integritat. La definició d’un nou codi ètic adaptat a la nova realitat o el pla antifrau, conjuntament amb el codi de conducta d’alts càrrecs o la transparència, permetrà que l’Ajuntament continuï aquell camí que va iniciar ja fa deu anys. Un camí important que ens ha d’ajudar a continuar donant resposta a les necessitats de la ciutadania sota quatre pilars bàsics: una gestió professional, una transparència efectiva, el rendiment de comptes i les polítiques de prevenció.

 

Article publicat al Viure Sant Boi d’abril 2022