El compromís de Sant Boi amb la Cooperació

ALBA MARTINEZ VELEZ – PORTAVEU DE SANT BOI EN COMÚ

El passat 25 de gener, el Ple municipal aprovava per unanimitat el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2023-2030; una unanimitat que vull agrair als grups polítics així com a les entitats i ONG, l’equip tècnic de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau i l’equip redactor del Pla.

Aquesta nova eina de planificació, redactada gràcies als aprenentatges que vàrem poder extreure de l’avaluació de l’anterior pla, ratifica una aposta consolidada com a ciutat per la política pública de cooperació. Un pla que arriba en un moment extremadament complex i incert i que ens ha de servir de brúixola per marcar-nos el camí de la contribució de Sant Boi de Llobregat en la construcció d’un món més just, socialment, econòmicament i ambientalment parlant.

A Sant Boi de Llobregat sempre hem defensat, i amb la pandèmia va quedar clar, que el que passa aquí i ara està directament vinculat amb dinàmiques globals que impacten en altres territoris. Des d’aquesta perspectiva global, i alhora local, aquest Pla és un instrument amb el qual reafirmem un compromís i una manera de fer. El compromís com a ciutat amb la justícia global i la solidaritat amb els altres pobles; i una manera de fer basada en la participació, la planificació, la transparència i, tot i que pugui semblar redundant, en la cooperació amb altres àmbits municipals, societat civil i institucions amb les quals compartim el somni d’un món més just, socialment, econòmicament i ambientalment parlant.